Kalibracja kluczy dynamometrycznych Wzorcowanie kluczy dynamometrycznych zgodnie z normą ISO 6789

Przewiń

Klucze dynamometryczne są podstawowymi urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi do kontroli jakości połączeń. Z uwagi na swoją istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa korzystających z konstrukcji czy wyrobu, powinny być regularnie sprawdzane oraz właściwie eksploatowane. W naszym laboratorium wzorcujemy klucze dynamometryczne w zakresie 0,2 do 1100 Nm wykorzystując dokładne przetworniki momentu i stanowisko kalibracyjne marki STAHLWILLE.

Procedura wzorcowania kluczy dynamometrycznych oparta jest na normie: PN-EN ISO 6789-1:2017-03 Narzędzia montażowe do wkrętów i nakrętek — Ręczne narzędzia dynamometryczne — Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu i jakości wyrobu: minimalne wymagania dotyczące deklaracji zgodności.

Wzorcujemy klucze dynamometryczne jedno i dwustronne, nastawne i mierzące, analogowe oraz elektroniczne. Każda kalibracja kończy się wystawieniem świadectwa wzorcowania zgodnego z aktualnym wzorem. Na świadectwie wykazujemy spójność pomiarową oraz podajemy niepewność pomiaru. Na życzenie klienta informujemy także o spełnieniu bądź przekroczeniu wymagań.