Kalibracja kluczy dynamometrycznych Wzorcowanie kluczy dynamometrycznych zgodnie z normą ISO 6789

Przewiń
Klucze dynamometryczne są podstawowymi urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi do kontroli jakości połączeń, dlatego też kalibracja kluczy dynamometrycznych jest bardzo ważnym procesem zapewniającym bezpieczeństwo. Klucze powinny być regularnie sprawdzane oraz właściwie eksploatowane. W naszym laboratorium wzorcujemy klucze dynamometryczne w zakresie 0,2 do 1100 Nm wykorzystując dokładne przetworniki momentu i stanowisko kalibracyjne marki STAHLWILLE. Procedura wzorcowania kluczy dynamometrycznych oparta jest na normie: PN-EN ISO 6789-1:2017-03 Narzędzia montażowe do wkrętów i nakrętek — Ręczne narzędzia dynamometryczne — Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu i jakości wyrobu: minimalne wymagania dotyczące deklaracji zgodności. Wzorcujemy klucze dynamometryczne jedno i dwustronne, nastawne i mierzące, analogowe oraz elektroniczne. Każda kalibracja kończy się wystawieniem świadectwa wzorcowania zgodnego z aktualnym wzorem. Na świadectwie wykazujemy spójność pomiarową oraz podajemy niepewność pomiaru. Na życzenie klienta informujemy także o spełnieniu bądź przekroczeniu wymagań.