wzorcowanie wzorców chropowatości

Wzorcowanie wzorców chropowatości konturografem ACCRETECH

Laboratorium Metrica wykonuje wzorcowanie wzorców chropowatości powierzchni porównywawczych oraz do kalibracji chropowatościomierzy.

Dzięki wykorzystaniu konturografu ACCRETECH SURFCOM NEX wzorcowanie wzorców powierzchni odbywa się z wysoką precyzją pomiaru.

W trakcie wzorcowania mierzona jest odchyłka od wartości naniesionej na wzorcu (najczęściej Ra, Rz, Rmax), która później wykorzystywana jest jak wartość zadana podczas kalibracji chropowatościomierzy. Pozwala to po pierwsze na wycofanie wzorca zużytego, po drugie na ustawianie chropwatościomierza zawsze do prawidłowej wartości podczas kalibracji.

Codzienną kalibrację chropowatościomierza wykonuje się samodzielnie w oparciu o wzorzec, w związku z czym nie ma potrzeby wzorcowania samego urządzenia na zewnątrz. Niemniej na życzenie w naszym laboratorium wykonujemy również wzorcowanie chropowatościomierzy w oparciu o nasze wzorce.

kalibracja wzorca chropowatości
Wzorcowanie wzorców chropowatości konturografem ACCRETECH