szkolenia metrologiczne sprawdzanie narzędzi pomiarowych

Szkolenia metrologiczne z gwarancją satysfakcji

“Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek.”

Metrologia jest dla nas prawdziwą sztuką, i nie ma w niej miejsca na przypadek. Podręcznikowa definicja mówi, że dokładność przyrządu to zdolność dawania wyniku możliwie najbliższemu wartości rzeczywistej. Osiągnięcie takiego rezultatu jest możliwe tylko poprzez wyjątkowe połączenie doświadczenia człowieka i jakości przyrządu pomiarowego. To właśnie nazywamy sztuką.

Kompetencje personelu są jednym z 6 elementów zachowania spójności pomiarowej. My uważamy, że są elementem najważniejszym. Jedynym sposobem na zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji jest ustawiczne kształcenie, poprzez udział w szkoleniach i seminariach. Pracowników i partnerów firmy Metrica łączy wspólna wizja rozwoju i doskonalenia. Dzięki dzieleniu się wiedzą i wymianie doświadczeń budujemy przyszłość naszych organizacji, co przekłada się pośrednio na jakość naszego życia. Rozwój metrologii zapewnia obniżanie kosztów i poprawę jakości produktów, z których korzystamy na co dzień. Metrica oferuje profesjonalne szkolenia tematyczne dla pracowników związanych z metrologią i kontrolą jakości. Niepowtarzalna atmosfera i forma prowadzonych szkoleń pozwala każdemu uczestnikowi na potężny i trwały rozwój, który będzie owocował latami.

Szkolenia z metrologii organizowane przez firmę Metrica:

  • są zawsze oparte na najnowszych wersjach norm i dokumentów
  • są dopasowane do oczekiwań i profilu działalności klienta
  • zapewniają wyczerpanie tematu wraz z wątpliwościami uczestników
  • mają za zadanie wyszkolenie kadry o wysokich kompetencjach
  • prowadzone są w przystępnej ale w pełni profesjonalnej formie

Szkolenie z zakresu zarządzanie wyposażeniem pomiarowym w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Szkolenie ma na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia lub modernizacji zasad  zarządzania wyposażeniem pomiarowym w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa i międzynarodowych norm.  Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej i skierowane jest do kadry nadzorującej system zarządzania, personelu laboratorium oraz kontroli jakości, a także pozostałych użytkowników przyrządów pomiarowych. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo i ukończenie szkolenia.

Szkolenie z zakresu wzorcowanie przyrządów pomiarowych.

Szkolenie z zakresu wzorcowania przyrządów pomiarowych ma na celu przygotowanie organizacji oraz personelu laboratorium do rozpoczęcia realizacji wewnętrznej kontroli wyposażenia pomiarowego. Po jego zakończeniu uczestnicy zdobywają wiedzę i praktykę niezbędną do samodzielnego wykonywania wzorcowania przyrządów pomiarowych. Zakres szkolenia (zwłaszcza część praktyczna poświęcona ćwiczeniom z wzorcowania) jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb klienta, na podstawie użytkowanych w organizacji przyrządów. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo i ukończenie szkolenia.

Kompleksowy program szkoleń metrologicznych

Poniższy program obrazuje jak dzięki kilku odpowiednio dobranym szkoleniom mogą Państwo podnieść kompetencje swojego personelu w obszarze metrologii, pomiarów i kontroli jakości. Szkolenia zostały dopasowane do potrzeb organizacji pod kątem podnoszenia kwalifikacji pracowników na danych stanowiskach.

Szkolenia metrologiczne metrologia

Po więcej informacji na temat szkoleń zapraszamy na stronę szkolenia-metrologiczne.pl