Wzorcowanie granitowych płyt pomiarowych Precyzyjne sprawdzenie odchyłki od płaskości każdej płyty pomiarowej

Przewiń

W wielu przedsiębiorstwach płyta pomiarowa jest podstawowym wzorcem płaskości podczas pomiarów w zakresie długości i kąta. Płyty pomiarowe są najczęściej stosowane jako podstawa (baza) w pomiarach odchyłek od płaskości, prostoliniowości czy prostopadłości. Są więc często ważnym elementem układu pomiarowego i należy pamiętać o odpowiednio częstym i dokładnym sprawdzeniu tych urządzeń. Z uwagi na stosunkowo niewielkie dopuszczalne odchyłki od płaskości powierzchni pomiarowej, ważny jest wybór laboratorium o odpowiednio wysokiej zdolności pomiarowej (CMC) w tej dziedzinie wzorcowania.

Technologie używane przy wzorcowaniu

Laboratorium wzorcujące przyrządy pomiarowe do długości i kąta firmy Metrica stosuje do tego celu bardzo dokładną poziomnicę elektroniczną o zdolności odczytowej 1 μm/m i błędzie wskazania poniżej 3 μm/m. Urządzenie przesyła dane pomiarowe zgromadzone podczas wzorcowania płyty do oprogramowania, które generuje model 3D powierzchni wzorcowanej płyty. Tak wykonane sprawdzenie płyty kontrolnej gwarantuje po pierwsze odpowiednie zaufanie do wyników pomiarów otrzymywanych z jej wykorzystaniem, po drugie umożliwia analizę zużycia i przedłużenie żywotności wzorca.

Nasza metoda nie ma ograniczenia co do rozmiaru wzorcowanej płyty pomiarowej. Naturalnie wszystkie duże (większe niż 400 x 400 mm) płyty pomiarowe powinny być wzorcowane w miejscu użytkowania po wcześniejszym wypoziomowaniu.

Wzorcowanie pomiarowych płyt granitowych

Oferujemy wszelkie usługi związane ze sprawdzeniem i użytkowaniem płyt pomiarowych:

  • Wzorcowanie, kalibracja płyt pomiarowych małych (do 400 x 400 mm) w siedzibie klienta lub w naszym laboratorium
  • Wzorcowanie, kalibracja płyt pomiarowych dużych (większych niż 400 x 400 mm, bez ograniczenia w górę) w siedzibie klienta
  • Poziomowanie płyty pomiarowej przed usługą sprawdzenia
  • Dystrybucja środków do konserwacji płyt granitowych
  • Sprawdzanie płyt pomiarowych żeliwnych

Więcej na temat kalibracji i utrzymania płyt kontrolnych w artykule na stronie metrologia-blog.pl.