Wzorcowanie płyt pomiarowych Precyzyjne sprawdzenie odchyłki od płaskości każdej płyty pomiarowej

Przewiń

W wielu przedsiębiorstwach płyta pomiarowa jest podstawowym wzorcem płaskości i płaszczyzną odniesienia podczas pomiarów długości i kąta. Płyty pomiarowe są najczęściej stosowane jako podstawa (baza) w pomiarach odchyłek od płaskości, prostoliniowości czy prostopadłości. Są więc często ważnym elementem układu pomiarowego i należy pamiętać o odpowiednio częstym i dokładnym sprawdzaniu tych urządzeń. Z uwagi na stosunkowo niewielkie dopuszczalne odchyłki od płaskości powierzchni pomiarowej, ważny jest wybór laboratorium o odpowiednio laboratorium, które wykonuje wzorcowanie płyt pomiarowych z odpowiednio niską niepewnością.

Metoda wzorcowania płyt pomiarowych

Laboratorium wzorcujące firmy Metrica stosuje do tego celu bardzo dokładną poziomnicę elektroniczną o zdolności odczytowej 1 μm/m i błędzie wskazania poniżej 3 μm/m. Urządzenie przesyła dane pomiarowe zgromadzone podczas wzorcowania płyty do oprogramowania, które generuje model 3D powierzchni wzorcowanej płyty. Tak wykonane sprawdzenie płyty kontrolnej gwarantuje po pierwsze odpowiednie zaufanie do wyników pomiarów otrzymywanych z jej wykorzystaniem, po drugie umożliwia analizę zużycia i przedłużenie żywotności wzorca.

wzorcowanie granitowych płyt pomiarowych
Wzorcowanie granitowych płyt pomiarowych z wykorzystaniem precyzyjnej poziomnicy

Nasza metoda nie ma ograniczenia co do rozmiaru wzorcowanej płyty pomiarowej. Naturalnie wszystkie duże (większe niż 400 x 400 mm) płyty pomiarowe powinny być wzorcowane w miejscu użytkowania po wcześniejszym wypoziomowaniu – z uwagi na wysoką czułość precyzyjnej poziomnicy konieczne może być dodatkowe poziomowanie przed wzorcowaniem. Pamiętać także należy o zapewnieniu odpowiednich warunków klimatycznych w miejscu użytkowania i wzorcowania płyty. Duża ilość materiału powoduje wydłużony czas stabilizacji w przypadku zmian temperatury. Niewskazana jest także nadmierna wilgotność.

Wzorcowanie płyt granitowych – zakres usług

Oferujemy wszelkie usługi związane ze sprawdzeniem i użytkowaniem płyt pomiarowych:

  • Wzorcowanie płyt pomiarowych małych (do 400 x 400 mm) w siedzibie klienta lub w naszym laboratorium
  • Wzorcowanie płyt pomiarowych dużych (większych niż 400 x 400 mm, bez ograniczenia w górę) w siedzibie klienta
  • Poziomowanie płyty pomiarowej przed usługą sprawdzenia
  • Dystrybucja środków do konserwacji płyt granitowych
  • Sprawdzanie płyt pomiarowych żeliwnych

Więcej na temat kalibracji i utrzymania płyt kontrolnych w artykule na stronie metrologia-blog.pl.

Granitowe płyty pomiarowe w sklepie pomiarowe.com.pl