Pomiary na zlecenie w zakresie długości i kąta Raporty pomiarowe, analizy, pomiary na zlecenie, pomiary na maszynie pomiarowej

Przewiń

Precyzyjne pomiary to podstawowy element zapewnienia jakości wyrobu

Korzystając z dostępności nowoczesnego sprzętu pomiarowego nasze laboratorium pomiarowe oferuje wsparcie dla Twojego działu metrologii i kontroli jakości. Proponujemy doraźną lub stałą współpracę w zakresie wykonania pomiarów długości i kąta. Dysponujemy narzędziami tradycyjnymi oraz współrzędnościowymi urządzeniami pomiarowymi oraz doskonałym zapleczem technicznym. Jeżeli borykasz się z problemem braku mocy przerobowych lub wystarczających dokładności bądź możliwości pomiarowych – zapraszamy.

Pomiary na zlecenie jakie wykonujemy to:

 • wymiarowanie detali
 • ocenę zgodności
 • ekspertyzy techniczne
 • raporty FAIR, PPAP i podobne
 • pomiary porównawcze np. w wypadku sporów reklamacyjnych

Wykonujemy pomiary detali pojedynczych i seryjnych, wyniki wraz z niepewnością pomiaru podajemy na świadectwach, własnych formularzach lub raportach dostarczonych przez klienta. Na życzenie sporządzamy rysunki CAD.

Przed akceptacją oferty dokładnie określamy i ustalamy z klientem proponowane metody pomiarowe, które dobieramy na podstawie:

 • gabarytów detali
 • pożądanej dokładności (względem tolerancji wymiaru)
 • materiału, z jakiego wykonano detal (dobór metody stykowej lub bezdotykowej)

Rzetelnie i niezależnie wykonane pomiary na zlecenie dostarczają właściwych danych do podjęcia odpowiednich decyzji jakościowych na etapie:

 • wyboru nowego dostawcy
 • zmiany narzędzia
 • weryfikacji narzędzia po naprawie
 • sporu reklamacyjnego
 • potwierdzania wyników uzyskanych przez inne laboratorium
 • weryfikacji własnego sprzętu pomiarowego
 • analizy zdolności procesu pomiarowego