Pomiary w zakresie długości i kąta Raporty pomiarowe, analizy, pomiary na zlecenie, pomiary na maszynie pomiarowej

Przewiń

Korzystając z dostępności najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego nasze laboratorium oferuje wsparcie dla Twojego działu metrologii i jakości. Proponujemy doraźną lub stałą współpracę w zakresie wykonania pomiarów długości i kąta. Dysponujemy narzędziami tradycyjnymi oraz współrzędnościowymi urządzeniami pomiarowymi oraz doskonałym zapleczem technicznym. Jeżeli borykasz się z problemem braku mocy przerobowych lub wystarczających dokładności bądź możliwości pomiarowych – zapraszamy.

W zakresie pomiarów na zlecenie oferujemy:

  • wymiarowanie detali
  • ocenę zgodności
  • ekspertyzy techniczne
  • raporty FAIR, PPAP i podobne
  • inżynierię odwrotną – sporządzanie modelu bądź rysunku na podstawie detalu.

Wykonujemy pomiary detali pojedynczych i seryjnych, wyniki wraz z niepewnością pomiaru podajemy na świadectwach, własnych formularzach lub raportach dostarczonych przez klienta.