Tolerancje i wymagania błędów przyrządów pomiarowych Dopuszczalne błędy wskazań i odchyłki przyrządów pomiarowych

Przewiń

Poniżej publikujemy wyciągi z obecnie stosowanych norm dotyczących popularnych przyrządów pomiarowych. Większość aktualnych dokumentów, na które powołują się producenci narzędzi pomiarowych to niemieckie standardy DIN. Wszystkie tabele zostały opracowane na podstawie obowiązujących wydań norm.

Wymagania dotyczące przyrządów suwmiarkowych - DIN 862

Poniższa tabela przedstawia wartości dopuszczalnych błędów wskazań dla przyrządów suwmiarkowych według aktualnej normy DIN 862:2015. Podane wartości błędów dotyczą suwmiarek noniuszowych, elektronicznych i czujnikowych, wysokościomierzy suwmiarkowych, liniałów suwmiarkowych i innych przyrządów typu suwmiarkowego.

DIN862 wymagania błędy suwmiarki

Wymagania dotyczące przyrządów mikrometrycznych - DIN 863

Tabele poniżej zawierają dopuszczalne odchyłki krytycznych parametrów sprawdzanych podczas wzorcowania przyrządów mikrometrycznych. Tabele pochodzą z norm DIN 863. Normy z grupy DIN 863 oznaczone są numerami od 1 do 4 i dotyczą następujących grup narzędzi mikrometrycznych:

DIN 863-1 – mikrometry zewnętrzne

DIN 863 wymagania błędy mikrometry

DIN 863-2 – głowice mikrometryczne i głębokościomierze mikrometryczne

DIN 863-3 – mikrometry zewnętrzne specjalne

DIN 863-4 – mikrometry wewnętrzne i średnicówki mikrometryczne

DIN863-4 wymagania błędy średnicówki

Mechaniczne czujniki długości - DIN 878

Poniżej tabela z dopuszczalnymi odchyłkami parametrów sprawdzanych w trakcie wzorcowania mechanicznych czujników długości. Dane pochodzą z normy DIN 878:2006-06.

DIN 878 wymagania błędy czujniki zegarowe

 

Przymiary sztywne - DIN 866

Wymagania odnośnie dokładności i wykonania przymiarów sztywnych typów A (kreskowe) oraz B (krańcowo – kreskowe) określa norma DIN 866. Podane poniżej wartości błędów dopuszczalnych błędów wskazań MPE pochodzą z wydania DIN 866:2006-12.

DIN866 wymagania błędy przymiary sztywne

Wymagania dotyczące kątowników stalowych według DIN 875

Poniższe tabele przedstawiają dopuszczalne odchyłki kluczowych dla kątowników stalowych parametrów. Dotyczą one kątowników dwuramiennych powierzchniowych i krawędziowych.

din 875 wymagania tolerancje kątowniki stalowe

Wymagania dotyczące granitowych płyt pomiarowych zgodnie z DIN 876, ISO 8512-2

Tabela zawiera dopuszczalne odchyłki od płaskości powierzchni pomiarowej granitowych płyt kontrolnych.

granitowa plyta pomiarowa din 876 iso 8512
Please follow and like us: