ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM KLIENTA

Przewiń

W drodze rozwoju i wdrażania aplikacji NEOGAGE w przedsiębiorstwach oraz obserwacji jak złożonym i niejednokrotnie trudnym organizacyjnie przedsięwzięciem jest realizacja wzorcowania w laboratorium zewnętrznym, firma Metrica proponuje zupełnie nową formę współpracy pomiędzy klientem a laboratorium.

Aplikacja NEOGAGE oferująca pracę w komputerowej chmurze otwiera drogę do nowego sposobu zarządzania wyposażeniem pomiarowym klienta.

 • automatyczna informacja o nadchodzącym wzorcowaniu generowana przez aplikację wysyłana jest do zainteresowanych pracowników firmy klienta oraz laboratorium
 • między stronami uzgadniany jest termin i forma przekazania narzędzi
 • narzędzia dostarczane są do laboratorium i poddawane wzorcowaniu
 • zapisy z wzorcowania aktualizowane są przez personel laboratorium na bieżąco podczas realizacji usługi, dzięki czemu pracownicy firmy klienta mają w bazie zawsze aktualne dane
 • do wykonanych działań dołączane są świadectwa wzorcowania w formie skanów
 • po zakończeniu usługi przyrządy odsyłane są wraz z papierowymi wersjami dokumentów

zarządzanie wyposażeniem pomiarowym klienta

Zalety proponowanego rozwiązania:

 • sprawna komunikacja pozwala na skuteczną organizację wzorcowania i skrócenie samego procesu
 • obie strony na bieżąco mają dostęp do aktualnych danych narzędzi
 • możliwa jest szybka reakcja i zastąpienie przyrządu niespełniającego wymagań
 • laboratorium ma możliwość sugerowania zmiany odstępów między wzorcowaniami
 • klient korzysta z wiedzy technicznej i porad laboratorium

Organizacja procesu wzorcowania zewnętrznego zostaje w tym przypadku podzielona pomiędzy laboratorium i klienta, co pozwala na jego usprawnienie i dopasowanie do potrzeb i wymagań. Częściowy outsourcing usługi pozwala na uwolnienie zasobów personalnych i czasowych, a także daje dostęp do wiedzy i doświadczenia laboratorium. Finalnie dzięki proponowanej usłudze łatwiejsza i skuteczniejsza jest realizacja celów jakościowych związanych z wyposażeniem pomiarowym takich jak:

 • ograniczenie ryzyka wykorzystania przyrządu niespełniającego wymagań
 • dopasowanie kosztów wzorcowania do rzeczywistych wymagań oraz stanu technicznego narzędzi
 • terminowa realizacja potwierdzenia metrologicznego.