Wzorcowanie spoinomierzy Kalibracja przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w spawalnictwie

Przewiń

Spoinomierze to podstawowe narzędzia do szybkiej kontroli geometrii spoiny. W zależności od modelu urządzenia te są kombinacją rozwiązań umożliwiającą pomiary liniowe i kątowe. Wykonujemy kalibrację wszelkich dostępnych na rynku modeli spoinomierzy, między innymi:

MS-1, MS-2, MS-3, MS-4, MS-5, MS-6, MS-7, V-WAC