Wzorcowanie spoinomierzy Wyjaśniamy jak często wzorcować spoinomierze oraz w jaki sposób przeprowadzane jest sprawdzanie spoinomierzy

Przewiń

Zgodnie z postanowieniami norm i systemów zarządzania, spoinomierze podobnie jak inne urządzenia wykorzystywane w zapewnieniu jakości wyrobu, należy poddawać regularnym sprawdzeniom i wzorcowaniu.

Nie ma w tym zakresie wytycznych norm, więc należy stosować te same reguły, co do pozostałych narzędzi pomiarowych, a które powinny być określone w systemie zarządzania. Spoinomierze jako urządzenia wskazujące, dodatkowo często narażone na czynniki szkodliwe, powinny być wzorcowane nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

W naszym laboratorium wzorcujemy wszystkie typy dostępnych na rynku spoinomierzy z odczytem analogowym i cyfrowym. Najczęściej spotykane typy spoinomierzy to:

MS-1 (SPA-40)

MS-2 (SPA-60)

SPB-1A, 1C

MS-3 (SPD-1)

MS-4 (SPE-1)

MS-5 (SPL-1)

MS-6 (SPF-1)

MS-7 (SPJ-1)

V-WAV (SPH-1)

Niestety aktualnie nie ma jednej normy dotyczącej wszystkich spoinomierzy, która podawałaby instrukcje wzorcowania i źródła wymagań. Dlatego też zgodność oceniamy porównując do specyfikacji producenta, a metody wzorcowania dobieramy stosownie do sprawdzanego elementu pomiarowego urządzenia. I tak elementy wskazujące suwmiarkowe sprawdzamy jak przyrząd suwmiarkowy, elementy z podziałką kreskową sprawdzamy jak przymiar, a urządzenia do pomiaru kąta tak jak kątomierz. Sprawdzenie złożonego urządzenia jakim często jest spoinomierz wymaga więc kombinacji kilku metod pomiarowych.

Pomimo braku jednej normy i zastosowania różnych metod pomiarowych, sprawdzenie spoinomierza kończy się wystawieniem świadectwa wzorcowania zgodnego ze wzorem PCA, z podaniem niepewności pomiaru oraz zachowaniem spójności pomiarowej.

Ceny za wzorcowanie spoinomierzy różnią się w zależności od typu narzędzia. Aby otrzymać wycenę zapraszamy do składania zapytań na adres laboratorium@metrica.com.pl

Spoinomierze ze świadectwem wzorcowania można znaleźć w naszym sklepie.