Szkolenia metrologiczne w pytaniach i odpowiedziach Jak odbywają się nasze szkolenia z metrologii i kontroli jakości? FAQ

Przewiń

Nasze szkolenia organizowane są w dwóch głównych formach:

  • stacjonarne
  • online

Szkolenia stacjonarne organizowane są wyłącznie w formie zamkniętej, w siedzibie klienta lub naszej.

Szkolenia w formie online umożliwiają natomiast uczestnictwo osób z różnych organizacji, mają więc postać otwartą.

Naszym celem jest kształcenie kompetentnej kadry metrologów i osób związanych z kontrolą jakości produktu. Kładziemy ogromny nacisk na jakość szkolenia, dzięki czemu kursanci i ich pracodawcy mają pewność, że czas przeznaczony na szkolenie będzie wykorzystany maksymalnie efektywnie.

Niektóre tematy, jak na przykład „Pomiary długości i kąta” podzielone są na 2 poziomy: podstawowy i zaawansowany. Do uczestnictwa w poziomie podstawowym w zasadzie nie jest wymagane doświadczenie ani kierunkowe wykształcenie. Poziom zaawansowany z kolei przeznaczony jest albo dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę i praktykę w dziedzinie metrologii, lub ukończyły szkolenie w wersji podstawowej.

Dodatkowo, opracowując szkolenie dedykowane bądź ustalając zakres modyfikacji istniejącego, każdorazowo prosimy o określenie aktualnego poziomu umiejętności kursantów.

Szkolenia zaawansowane, takie jak „Wzorcowanie narzędzi pomiarowych we własnym zakresie”, wymagają już jednak pewnego doświadczenia w pomiarach i znajomości narzędzi pomiarowych, a także podstaw matematycznych czy obsługi komputera na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z pakietów biurowych.

Pewne szkolenia w naszej ofercie mogą składać się jedynie z części teoretycznej, a więc są formą wykładu. Tak na przykład odbywa się jednodniowe szkolenie z zarządzania wyposażeniem pomiarowym.

Szkolenia dwudniowe zwykle opracowane zostały według schematu 1 dzień teorii + 2 dzień praktyki.

Przygotowujemy także szkolenia całkowicie praktyczne. Najczęściej są to dedykowane szkolenia z zakresu obsługi specyficznego wyposażenia pomiarowego czy np. adiustacji i naprawy urządzeń pomiarowych.

W tej sytuacji z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. Wykorzystujemy widok z wielu kamer, każda czynność opatrzona jest precyzyjnym komentarzem prowadzącego i powtarzana w miarę potrzeb. Dodatkowo, jeśli zachodzi taka konieczność, umawiamy się na spotkanie w celu weryfikacji nabytych umiejętności.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat w języku polskim (na życzenie również w języku angielskim). W treści certyfikatu wskazane są omawiane zagadnienia oraz proporcje części teoretycznej i praktycznej. Certyfikat taki jest uznawany przez pracodawców w kraju i za granicą.