poprawka temperaturowa w pomiarach

Błąd temperaturowy w pomiarach długości

Błąd temperaturowy w pomiarach długości to błąd systematyczny, który uwzględniać należy w zasadzie w każdym pomiarze i wzorcowaniu.

Na stronie https://metrica.com.pl/poprawka-temperaturowa udostępniliśmy prosty kalkulator umożliwiający obliczenie poprawki temperaturowej, co pozwala na skorygowanie otrzymanego wyniku pomiaru o błąd temperaturowy. Na błąd temperaturowy w pomiarach liniowych składają się czynniki takie jak odchyłka temperatury obiektu od temperatury odniesienia i różnica temperatur obiektu mierzonego i przyrządu pomiarowego. Dodatkowo wyznaczenie poprawki obarczone jest niepewnością związaną z błędem odczytu temperatury oraz współczynnikami rozszerzalności cieplnej.

Więcej informacji również w tekście na stronie: https://metrologia-blog.pl/poprawka-temperaturowa-wplyw-temperatury-na-pomiary-dlugosci/