mikrometry zewnętrzne

Dopuszczalne błędy wskazań i wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych niestety nie zostały jeszcze dostatecznie ujednolicone przez publikacje ISO. Chcąc poznać wymagania odnośnie niektórych narzędzi należy sięgnąć do zagranicznych norm. Poniżej prezentujemy wybrane popularne standardy określające tolerancje urządzeń pomiarowych.

Wymagania dotyczące przyrządów suwmiarkowych – ISO 13385:2019

Ważna zmiana! Aktualnie źródłem wymagań odnośnie suwmiarek nie jest już norma DIN 862. Wymagania metrologiczne zostały zawarte w nowym wydaniu ISO 13385, która do tej pory opisywała aspekty konstrukcyjne suwmiarek. Poniższa tabela przedstawia wartości dopuszczalnych błędów wskazań dla przyrządów suwmiarkowych według aktualnego wydania ISO 13385. Podane wartości błędów dotyczą suwmiarek noniuszowych, elektronicznych i czujnikowych, wysokościomierzy suwmiarkowych, liniałów suwmiarkowych i innych przyrządów typu suwmiarkowego. Więcej na ten temat: w tym artykule.

Aktualne wymagania – norma ISO 13385:2019:

dopuszczalne błędy suwmiarek nowe

Poprzednia wersja – DIN 862:2015 – WYCOFANA

DIN862 wymagania błędy suwmiarki

Dopuszczalne błędy przyrządów pomiarowych – Wymagania dotyczące przyrządów mikrometrycznych – DIN 863

Tabele poniżej zawierają dopuszczalne odchyłki krytycznych parametrów sprawdzanych podczas wzorcowania przyrządów mikrometrycznych. Tabele pochodzą z norm DIN 863. Normy z grupy DIN 863 oznaczone są numerami od 1 do 4 i dotyczą następujących grup narzędzi mikrometrycznych:

DIN 863-1:2017 – mikrometry zewnętrzne, nowa wersja:

din 863-1_2017 wymagania mikrometry zewnetrzne

Poprzednia wersja, wycofana:

DIN 863 wymagania błędy mikrometry

DIN 863-2 – głowice mikrometryczne i głębokościomierze mikrometryczne

DIN 863-3 – mikrometry zewnętrzne specjalne

DIN 863-4 – mikrometry wewnętrzne i średnicówki mikrometryczne

DIN863-4 wymagania błędy średnicówki

Dopuszczalne błędy przyrządów pomiarowych – Mechaniczne czujniki długości – DIN 878

Poniżej tabela z dopuszczalnymi odchyłkami parametrów sprawdzanych w trakcie wzorcowania mechanicznych czujników długości. Dane pochodzą z normy DIN 878:2006-06.

Dopuszczalne błędy przyrządów pomiarowych - czujniki tarczowe wg DIN 878
Dopuszczalne błędy przyrządów pomiarowych – czujniki tarczowe wg DIN 878

Dopuszczalne odchyłki płytek wzorcowych długości – ISO 3650

Norma ISO 3650 określa dopuszczalne odchyłki na płytki wzorcowe długości. Dodatkowo w celu orzeczenia klasy płytki wzorcowej wyznacza się także odchyłkę od płaskości powierzchni pomiarowych.

Przymiary sztywne – DIN 866

Wymagania odnośnie dokładności i wykonania przymiarów sztywnych typów A (kreskowe) oraz B (krańcowo – kreskowe) określa norma DIN 866. Podane poniżej wartości błędów dopuszczalnych błędów wskazań MPE pochodzą z wydania DIN 866:2006-12.

DIN866 wymagania błędy przymiary sztywne

Wymagania dotyczące kątowników stalowych według DIN 875

Poniższe tabele przedstawiają dopuszczalne odchyłki kluczowych dla kątowników stalowych parametrów. Dotyczą one kątowników dwuramiennych powierzchniowych i krawędziowych.

Wymagania dotyczące kątowników stalowych według DIN 875
Wymagania dotyczące kątowników stalowych według DIN 875

Liniały krawędziowe – tolerancja prostoliniowości wg DIN 874-2:2003-11

Dopuszczalne odchyłki od prostoliniowości liniałów krawędziowych podano w tabeli. UWAGA: liniały krawędziowe nie podlegają pod klasy dokładności z DIN 874-1, która ustala wymagania dla liniałów powierzchniowych (płaszczyznowych)

Liniały powierzchniowe (płaszczyznowe) – tolerancja płaskości wg DIN 874-1:2003-11

Dopuszczalne odchyłki od płaskości liniałów powierzchniowych podano w tabeli.