ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM

Przewiń

 

Ostatnie lata rozwoju przemysłu upłynęły pod znakiem szerokiego rozpowszechnienia systemu zarządzania jakością opartego na wytycznych normy ISO 9001.Posiadanie przez organizację certyfikatu potwierdzającego zarządzanie w tym obszarze stało się standardem, a nierzadko też wymogiem stawianym przez klienta. Spojrzenie na organizację jako na zbiór powiązanych procesów umożliwiło poprawę efektywności zarządzania i minimalizację kosztów. Podejście to znajduje dziś zastosowanie w każdej dziedzinie gospodarki, od przedsiębiorstw usługowych, przez produkcyjne aż po organy administracyjne.

Norma ISO 9001 wprowadza standardy we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z monitorowaniem i pomiarami, poprzez wytyczne zawarte w punkcie 7.6. Mimo stosunkowo niewielkiej objętości, punkt ten charakteryzuje się dużym nagromadzeniem istotnych informacji.

Naturalną konsekwencją i jednocześnie rozwinięciem wspomnianego wyżej punktu stała się wprowadzona w 2003 roku norma oznaczona jako ISO 10012 – „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”, która szczegółowo opisuje zagadnienia związane z zarządzaniem wyposażeniem pomiarowym oraz procesami pomiarowymi.

 

Schemat procesu pomiarowego jako elementu systemu zarządzania

Niestety, zagadnienia związane z tematyką zarządzania wyposażeniem pomiarowym (zwanym również instrumentami czy też aparaturą kontrolno-pomiarową) nierzadko bywają traktowane po macoszemu lub po prostu zaniedbywane. Firma Metrica oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania wyposażeniem pomiarowym, który jest ważnym elementem systemu zarządzania jakością w każdym przedsiębiorstwie. Profesjonalnie opracowane procedury i rozwiązania gwarantują spełnienie wymagań punktu 7.6 normy ISO 9001 (punkt 7.1.5 w wydaniu ISO 9001:2015). 

Zakres prac przy wdrożeniu systemu zarządzania wyposażeniem pomiarowym (i procesami pomiarowymi) obejmuje:

– Przegląd obecnego stanu wyposażenia pomiarowego, oraz jego ewentualne naprawy, wymianę i wzorcowanie

– Analizę istniejącego systemu ewidencji przyrządów pomiarowych

– Identyfikację i znakowanie przyrządów zgodnie z wymaganiami normy

– Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania – procedury, instrukcje, formularze

– Modernizację lub wdrożenie istniejącego systemu ewidencji przyrządów i procesów pomiarowych

– Przygotowanie pozostałych elementów wspierających proces zarządzania przyrządami

– Szkolenia dla pracowników metrologii i kontroli jakości oraz dla kadry kierowniczej

– Audyt

Zapewniamy pełną obsługę i wsparcie podczas wdrażania systemu zarządzania oraz audytów. Dajemy gwarancję pozytywnego przejścia audytu pod kątem wymagań związanych z wyposażeniem pomiarowym. 

Please follow and like us: