Pomiary zatępienia krawędzi Fazki i małe promienie zmierzone dokładnie i szybko jak nigdy wcześniej

Przewiń

Pomiary zatępienia krawędzi (z ang. BSE – break sharp edge) są niezwykle istotnym elementem zapewnienia jakości komponentów w branżach takich jak lotnictwo czy automotive. Obecność ostrych krawędzi na komponentach, które pracują z wysoką prędkością obrotową lub pod wysokim ciśnieniem może doprowadzić do skrócenia żywotności produktu i uszkodzenia elementów współpracujących. Z tego względu pomiary tych niewielkich, często trudnych do zmierzenia charakterystyk stają się coraz ważniejszym składnikiem projektu komponentów.

Czym jest zatępienie krawędzi?

Zatępienie krawędzi określa sposób, w jaki jedna powierzchnia przechodzi w drugą. Ostre krawędzie są usuwane poprzez wprowadzenie promienia o niewielkiej wartości lub fazki w miejscu łączenia powierzchni. Fazka jest cechą z określonym wymiarem długości i kąta powierzchni sfazowanej, podczas gdy parametr BSE jest najczęściej określany przez promień nominalny lub jako wielkość obszaru pozbawionego zadziorów, wyrażoną poprzez warunki MIN i MAX względem kształtu nominalnego.

Metody pomiaru zatępień krawędzi

W zależności od rozmiaru i dostępności do mierzonej powierzchni stosuje się różne metody pomiaru krawędzi. Do dużych, prostych i łatwo dostępnych cech można zastosować proste przyrządy suwmiarkowe zwane fazomierzami czy też czujnikowe przyrządy przystosowane do wielkości sfazowania przy określonym kącie fazy. Metody te cechują się jednak relatywnie niską dokładnością pomiaru i należy uznać je za zgrubne. Zdecydowanie lepsze efekty daje zastosowanie maszyn współrzędnościowych czy projektorów pomiarowych i mikroskopów, tu jednak problemem jest często dostęp do cechy i gabaryty detalu, co prowadzi do konieczności stosowania mas plastycznych jako sposobu odwzorowania powierzchni, mierzonej następnie na projektorze. Wszystkie te metody wprowadzają do procesu pomiarowego wiele zakłóceń oraz są mocno czasochłonne.

Pomiary zatępienia krawędzi
Laserowe pomiary zatępienia krawędzi

Laserowe systemy pomiarowe jako optymalne rozwiązanie do pomiarów krawędzi

Spośród dostępnych na rynku rozwiązań największą skutecznością cechują się laserowe systemy pomiarowe jak np. uznany na całym świecie przez firmy z branży lotniczej oraz motoryzacyjnej GapGun PRO. Wiązka lasera przecina krawędź w miejscu pomiaru, kształt krawędzi analizowany jest automatycznie w odniesieniu do zaprogramowanego pożądanego sposobu pomiaru, zwracając natychmiastową informację o spełnieniu bądź przekroczeniu wymagań. Sam pomiar realizowany jest w ciągu kilku sekund i osiąga dokładności rzędu 0,01 mm na wymiarach liniowych. Urządzenie eliminuje całkowicie konieczność wykorzystania mas plastycznych i projektorów, efektem czego jest liczona w 1000% oszczędność czasu. Pomiar wolny jest od wpływu operatora, którego rolą jest jedynie dostarczenie urządzenia we właściwe miejsce na detalu. Wyniki dostępne są w formie cyfrowej i mogą być łatwo wyeksportowane do praktycznie dowolnego formatu.

Nowością, którą oferujemy są zautomatyzowane stanowiska wykorzystujące laserowe głowice pomiarowe systemu GapGun PRO, zamontowane na robotach przemysłowych, w tym współpracujących robotach Universal Robots. Instalacja stanowiska i jego włączenie w linię produkcyjną umożliwia natychmiastowe zatrzymanie procesu produkcyjnego w przypadku wykrycia wady.

Głowice pomiarowe systemu GapGun PRO radzą sobie doskonale nawet w pomiarach części wysoce połyskowych, zapewniając pełną kontrolę nad jakością przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Please follow and like us: